Zarządzeniem MEN w dniach 12 marca -10 kwietnia na terenie Szkoły nie są realizowane zajęcia dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej. Platforma moodle

Uczymy się zdalnie

Rekrutacja 2020

Rekrutacja 2020

Kształcimy w zawodzie Technik informatyk KWALIFIKACJE: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Toruńskie Technikum Informatyczne

cww trust seal