Toruńskie Technikum Informatyczne
 
Do 24 maja
 
na terenie Szkoły nie są realizowane
 
zajęcia dydaktyczne.

 Zajęcia odbywają się w formie zdalnej.


 

Kształcimy w zawodzie Technik informatyk

 KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

UWAGA: Kształcimy w zawodzie Technik programista 

 KWALIFIKACJE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia.

Szczegółowych informacji i pomocy w tym zakresie udziela pedagog szkolny i dyrektor szkoły. 

 

 

 

cww trust seal