ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

Czas trwania semestru dla klas I-III:

 • I semestr – 4 września 2017 – 12 stycznia 2018
 • II semestr – 15 stycznia 2018 – 22 czerwca 2018

Czas trwania semestru dla klasy IV:

 • I semestr – 4 września 2017 – 17 grudnia 2017
 • II semestr – 18 grudnia 2017 – 27 kwietnia 2018

Dni wolne od nauki:

 • Święto Zmarłych – 01.11.2017
 • zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2017 - 31.12.2017
 • Nowy Rok – 01.01.2018
 • ferie zimowe – 12.02.2018 – 25.02.2018
 • wiosenna przerwa świąteczna – 29.03.2018 – 03.04.2018
 • Święto Pracy-01.05.2018
 • Święto Konstytucji 3 maja -3.05.2018
 • Boże Ciało - 31.05.2018
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych – 22.06.2018 ( dla uczniów z klasy IV 27.04.2018)

Dodatkowe dni wolne od nauki:

 • 11 stycznia 2018 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 2 maja 2018 - Święto Flagi Państwowej
 • 4 maja 2018 – egzamin maturalny z języka polskiego
 • 7 maja 2018 – egzamin maturalny z matematyki
 • 8 maja 2018 - egzamin maturalny z języka angielskiego
 • 1 czerwca 2018-dodatkowy dzień wolny przypadający po Bożym Ciele
 • 19 czerwca 2018 – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • dodatkowe wolne dni przeznaczone na egzamin praktyczny po ustaleniu terminów przez OKE

Konsultacje z rodzicami:

 • 11 września 2017 godz. 16.30
 • 18 grudnia 2017  godz. 16.30 – spotkanie informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 15 stycznia 2018 godz. 16.30 – spotkanie informujące o uzyskanych ocenach za  I sem.
 • 21 maja 2018 godz. 16.30 - spotkanie informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną końcoworoczną

Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z wychowawcą/nauczycielem/pedagogiem

po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  

Terminy wystawienia ocen semestralnych:

10 stycznia 2018 (dla klas I-III),

13 grudnia 2017 (klasa IV)

Termin wystawienia ocen końcoworocznych:

18 czerwca 2018 (dla klas I-III),

23 kwietnia 2018 (klasa IV)

Dyżury dyrektora: poniedziałek 14.00 –16.00, czwartek 10.00 – 12.00

Dyżur pedagoga:  środa 13.00-14.00 i czwartek 10.00-11.00

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.