Konsultacje / zebrania z rodzicami:

  • 10 września 2018 r. godz. 16.30
  • 17 grudnia 2018 r. godz. 16.30 - spotkanie informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną.
  • 20 maja 2019 r. - spotkanie informujące o zagrożeniu oceną niedostateczna końcoworoczną.

Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z wychowawcą/nauczycielem/pedagogiem   

po wcześniejszym ustaleniu terminu.