Uczniowie uczęszczający do toruńskich szkół mogą ubiegać się

o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 

w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".


Więcej informacji można uzyskać pod adresem

https://www.torun.pl/pl/torunpl/nauka/programy-stypendialne-dla-uczniow