Toruńscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia Prezydenta Miasta Torunia. 

Kolejna edycja składania wniosków o stypendium - wrzesień 2017 r.