Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia.

Szczegółowych informacji i pomocy w tym zakresie udziela pedagog szkolny i dyrektor szkoły.