ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 

Czas trwania semestru dla klas I - III

I semestr - 3 września 2018 - 13 stycznia 2019

II semestr - 14 stycznia2019 - 21 czerwca 2019

 

Czas trwania semestru dla klasy IV

I semestr - 3 września 2018 - 16 grudnia 2018

II semestr - 14 stycznia2019 - 26 kwietnia 2019

 

Terminy wystawienia ocen semestralnych

11 stycznia 2019 (dla klas I - III), 14 grudnia 2018 (klasa IV)

Terminy wystawienia ocen końcoworocznych

17 czerwca 2019 (dla klas I - III), 22 kwietnia 2019 (klasa IV)

 

 

Dni wolne od nauki:

 

 • Święto Wszystkich Świętych – 01.11.2018
 • zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2018 - 31.12.2018
 • Nowy Rok – 01.01.2019
 • ferie zimowe – 14.01.2019 – 27.01.2019
 • wiosenna przerwa świąteczna – 18.04.2019 – 23.04.2019
 • Święto Pracy-01.05.2019
 • Święto Konstytucji 3 maja -03.05.2019
 • Boże Ciało - 20.06.2019
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych – 21.06.2019 (dla uczniów z klasy IV 26.04.2019)

 

Dodatkowe dni wolne od nauki:

 

 • 2 listopada 2018-dzień przypadający po Święcie Wszystkich Świętych
 • 10 stycznia 2019 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja zima 2019
 • 2 maja 2019 - Święto Flagi Państwowej
 • 6 maja 2019 – egzamin maturalny z języka polskiego
 • 7 maja 2019 – egzamin maturalny z matematyki
 • 8 maja 2019 - egzamin maturalny z języka angielskiego
 • 18 czerwca 2019 – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja lato 2019
 • dodatkowe wolne dni przeznaczone na egzamin praktyczny po ustaleniu terminów przez OKE

 

Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z dyrektorem/wychowawcą/nauczycielem/pedagogiem/

psychologiem po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  

 

Dyżury dyrektora: codziennie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie

Dyżur pedagoga: codziennie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie

Dyżur pielęgniarki szkolnej: czwartek 8.00-9.30