Patronat Wyzszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy  

Od roku szkolnego 2011/2012 Toruńskie Technikum Informatycznezostało objęte patronatem

naukowym przez Instytut Informatyki i Mechatroniki WSG w Bydgoszczy.

Patronat obejmuje płaszczyzny:

1) metodyczno-programową – np. zajęcia na zamówienie szkoły w ramach

    programu„Otwarta Uczelnia” patronat naukowo-branżowy  nad klasą

2) infrastrukturalną – np. korzystanie ze zbiorów akademicko-branżowej biblioteki, pracowni mechatroniki

3) aktywizacyjną – np. system certyfikacji kompetencji dla uczniów 

4) popularyzatorską – np. organizowanie prelekcji i pokazów popularnonaukowych, wykładów

    popularyzujących Akademię Cisco